Case: Interim Coachend Leidinggevende bij Accolade Zorg

Accolade Zorg is een zorginstelling met 6 locaties rondom Utrecht en 1 locatie in Assen. In Bilthoven hebben ze een woongroep voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Daar bieden ze intensieve 24 uurszorg en begeleiding aan 16 bewoners. 

Intensieve zorg vraagt veel van het team

Liefdevolle zorg en het leveren van kwaliteit, staan bij Accolade altijd voorop. Maar met de toenemende druk op de zorg, piept en kraakt het soms. Ook bij Accolade. Zeker wanneer de intensiteit van de geleverde zorg veel vraagt van de medewerkers. Het is de kunst om elkaar als team dan niet te verliezen. In Bilthoven dreigde dat wel te gebeuren. Daarom schakelde John Post van Accolade Zorg, opnieuw de hulp van Linda Grootenhaar in.  

“Veel van onze bewoners met NAH hebben intensieve zorg nodig. Dat vraagt veel van het team dat actief is op deze woongroep. Hoewel iedereen enorm z’n best doet voor de kwaliteit van de zorg, vraagt de intensiteit ook veel van het team. Goed zorgen voor bewoners en cliënten begint daarom ook met goede zorg voor je eigen mensen”

John Post
Regiomanager Noord & Bilthoven
 

Medewerkers écht zien en spreken

Als Interim Coachend Leidinggevende, ging Linda samen met de kwaliteitsverpleegkundige aan de slag met het team. Vanuit haar rol wilde Linda de medewerkers écht zien, spreken en er vooral laagdrempelig voor ze zijn. Weten wat er speelt en meedenken in wat nodig is. Vanuit daar vervolgens samen, proactief naar de toekomst kijken. Gemeenschappelijke wensen en behoeften vanuit het team, vormen de basis voor verdere samenwerking. 

“Voordat je een team kunt smeden, is het belangrijk dat je weet hoe ieder individu erin staat. Een goede sfeer en laagdrempelig aanwezig zijn voor het team, hebben daarbij mijn focus. Daarnaast is plezier maken met elkaar ook gewoon heel belangrijk. Zowel met het team, als met de bewoners.”

Linda Grootenhaar
 

Verbinding op elk niveau

Op de dagen dat Linda actief was in Bilthoven, was ze de verbindende schakel tussen het team en alle andere betrokken. Zo waren er soms ook echt lastige casussen met bewoners. Linda was er dan niet alleen voor de individuele medewerker, maar ook voor familieleden van bewoners. Zorgvuldig worden de verschillende belangen gewogen en getoetst. 

“Linda checkt regelmatig bij het management of iets kan of niet. Bijvoorbeeld een vraag zoals: kunnen we meer personeel inzetten? Ze zoekt altijd afstemming over bedrijfskundige vraagstukken. Zo voorkomt ze dat er toezeggingen worden gedaan, tegelijkertijd kan ze goed naar het team uitleggen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Op deze manier houdt ze de neuzen dezelfde kant op.”

John Post
Regiomanager Noord & Bilthoven

 

Van meerdere kampen naar één hecht team

Na enkele maanden met Linda als interim coachend leidinggevende, is Accolade zorg meer dan tevreden met het resultaat. Van een groep medewerkers dat bestond uit verschillende kampen, is weer een hecht team gesmeed. Daarmee is een goede basis gelegd voor de toekomst.

“Linda is heel attent en zorgt altijd voor een fijne sfeer. Ze is gewoon ongelofelijk goed in mensen binden. Dat is eigenlijk ook vooral wat ze heeft gedaan in Bilthoven. Maar daardoor staat er nu wel een één hecht team. Een team dat weer lol heeft met elkaar én met de bewoners en hun familie. Bovendien een team dat weer trots is op wat ze doen bij Accolade Zorg!”

John Post
Regiomanager Noord & Bilthoven

 

loopbaancoach Linda Grootenhaar

John Post
Regiomanager Noord & Bilthoven